Calamiteiten 24/7

Calamiteiten 24/7

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en onplezierig. Brand- of stormschade, wateroverlast, een explosie? Wij staan 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar. Onze calamiteitenservice is op zulke momenten als een van de eersten ter plaatse. Voor eerste noodhulp, schadebeperking en reiniging en herstel. Wij nemen u alle zorgen uit handen en scheppen orde in de chaos. 

Onze medewerkers zijn echte specialisten die weten wat er nodig is. Ze zijn snel ter plekke, inventariseren de situatie, coördineren het werk van alle betrokkenen en lossen problemen op. Dat geeft rust.
 

Calamiteitenservice: asbest

Calamiteitenservice betekent ook: op alles zijn voorbereid. Soms is er bij een calamiteit sprake van vrijgekomen asbest. We zetten dan het gebied rondom die plek af en ruimen de asbest volgens alle geldende wet- en regelgeving op. We zijn al gecertificeerd voor het verwijderen van asbest en vinden altijd een veilige oplossing, hoe complex de situatie ook is.
 

Betrokken en oplossingsgericht

Bij onze calamiteitenservice werken specialisten die zonder uitzondering betrokken zijn en oplossingsgericht. Ze stellen gerust, maken het in orde, bedenken als dat nodig is ter plekke een oplossing en weten exact waar ze over praten.


Deel ons via: