Ervé B.V. beschikt over het Ascert Certificatieschema Asbestverwijdering

Hiermee zijn wij bevoegd tot het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal tijdens sloop, renovatie of onderhoud. Het verwijderen en afvoeren van asbest moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Voor elke opdracht maken we daarom een gedetailleerd plan van aanpak, toegespitst op uw unieke situatie.

Asbestsaneringen voeren wij uit van klein tot groot, denk hierbij aan zwerfafval in een bos tot grote loodsen en brandschades waarin asbest is vrijgekomen. Tegenwoordig komt asbest ook veel in de media voor en hoe schadelijk het kan zijn voor de volksgezondheid. Dat is natuurlijk niet voor niets, blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot levensgevaarlijke ziekten.

Elk jaar overlijden er zo’n 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. Om een indruk te krijgen van de grote mate waarin asbest in Nederland is toegepast is het volgende: per volwassen Nederlander is ongeveer 70 kg(!) asbest in allerlei vormen en toepassingen verwerkt. Geschat wordt dat in ca. 3500 verschillende productsoorten asbest verwerkt is.

Echter vormt asbest pas een risico wanneer de asbestvezels vrij (kunnen) komen. Daarom mogen bedrijven sinds 1-7-1993 geen asbest meer gebruiken, of asbesthoudende producten verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. In de EU geldt een asbestverbod sinds 2005. Tot 1994 is asbest veel verbruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten, vinylvloerbedekking en in pijpen voor schoorstenen om maar enkele voorbeelden te noemen. Deze toepassingen komen wij het meeste tegen. Alvorens we starten met sloop/renovatiewerkzaamheden vragen we dan ook altijd om een inventarisatierapport. Het inventariseren wordt uitgevoerd door een onafhankelijk inventarisatiebureau en de analyses van asbesthoudende materialen worden uitgevoerd door een onafhankelijk RvA-geaccrediteerde laboratoria. Toch kan er nog altijd ergens verborgen asbest te vinden zijn en zullen wij altijd alert zijn tijdens onze werkzaamheden.

asbest
asbest calamiteit
asbest stal

Offerte aanvragen?

Neem direct contact met ons op!